p_0001 p_0002 p_0003 p_0004 p_0005
1 2 3 4 5
 

ЗАПИТВАНЕ "ON LINE" - ИМУЩЕСТВО


Моля попълнете всички полета. Отбелязаните със * са задължителни. Ако се затруднявате или не знаете някои от необходимите данни, моля обадете се, за да Ви окажем съдействие.

ВЪПРОСНИК

за сключване на застраховка "Имущество"

 
Данни за имуществото:
 
* Място на застраховката:  
* Предназначение на сградата:
  офис
  жилищна
  търговия и услуги
  производство
  други
* Помещенията са:
  Част от сграда
  Самостоятелна сграда
  Друга
* Конструкция на сградата
  Масивна
  Полумасивна
  Паянтова
  Сглобяема
* Година на построяване:
* Брой етажи:
* Обща квадратура:
Вид имущество Сгради Материали
продукция
стоки
Обзавеждане, оборудване Електроника и уреди Чупене на стъкла
Стойност /лв./

Избор на застрахователни покрития
Пожар Земетресение Злоумишлени действия от трети лица, палеж Чупене на стъкла
Природни бедствия Кражба чрез взлом, вандализъм и палеж Имплозия Удар от превозно средство
Свличане и срутване на земни пластове Авария на водо-, паро и др. проводящи инсталации Токов удар от свръхнапрежение Увреждане от дим и агресивни течности и газове
Допълнителни покрития:

Мерки за противопожарна безопасност и сигурност
 
Локален СОТ Пожарогасители Друга
Договор за охрана Пожароизвестителна система
Защитени врати и прозорци Пожарогасителна система
 
* E-mail адрес:
* Код за проверка:   Код за проверка   (Използвайте само латиница за кода)